Бусад

Сэрэмжлүүлэг: Иргэдийн мөнгийг өсгөж өгнө зард итгэж луйвардуулахгүй байхыг анхаарууллаа

Сэрэмжлүүлэг: Иргэдийн мөнгийг өсгөж өгнө зард итгэж луйвардуулахгүй байхыг анхаарууллаа

Цагдаагийн байгууллагад энэ оны эхний 10 сарын байдлаар нийт 31,320 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. Үүнээс 10,300 нь буюу 32.8 хувийг зөвхөн залилах гэмт хэрэг эзэлж байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 97.3